Wypowiedzi Klientów

(...) Badania rekrutacyjne w pełni spełniły nasze oczekiwania.

NASK Dyżurnet.pl

 

(...) Polecamy firmę "Psychodiagnostyka" jako kompetentnego i solidnego wykonawcę badań psychologicznych kandydatów na pracowników.

Mitsubishi Motors

 

(...) Wyniki badań rekrutacyjnych – patrząc z perspektywy czasu – okazywały się trafne i bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji kadrowych, dlatego polecamy „Psychodiagnostykę” jako wartościowe wsparcie procesów rekrutacji i selekcji pracowników.

Babka Medica

 

(...) Pieniądze zainwestowanę w te usługi to jedna z najepszych inwestycji w mojej firmie, to inwestycja w odpowiednich ludzi (...)

Arkada Budownictwo

 

(...) Rekomendujemy "Psychodiagnostykę" jako skuteczne i rzetelne wsparcie procesów rekrutacji i selekcji pracowników (...)

Partner XXI Sp. z o.o.

 

(...) Badania są wykonywane z dużym zaanagażowaniem i zrozumieniem potrzeb spółki. Wyniki badań są bardzo pomocne w procesie zarządzania kadrami (...)

Akademia Uśmiechu/ Eduservice

 

+więcej

Facebook - Lubię to!
Newsletter
Po wpisaniu adresu będziesz powiadamiany o nowościach.
Aktualności
 • 2016-11-07 10:44

  Artykuł "Dobra zasada ograniczonego zaufania" w Newsweek PSYCHOLOGIA

  W nowym numerze Newsweek EXTRA PSYCHOLOGIA (nr 7/2016) został opublikowany artykuł Wojciecha Wyplera pt. "Dobra zasada ograniczonego zaufania" poruszający problem nieuczciwych zachowań w relacji pracownik - pracodawca. Zapraszamy do lektury!

 • 2016-09-16 10:22

  "Anatomia zdrady" w Polsat News 2

  Informacja wydawcy programu "Prawy do lewego, lewy do prawego":

   

  15 września 2016. Afera warszawska zatacza coraz szersze kręgi. O mapie stołecznej reprywatyzacji opowiada Jan Śpiewak ze stowarzyszenia "Miasto Jest Nasze". W drugiej części programu o tym, skąd się bierze niewierność i czy da się przed nią obronić. Gościem Witolda Jurasza jest Wojciech Wypler, ekspert psychologii kłamstwa, autor „Anatomii zdrady".

 • 2016-08-23 17:27

  Anatomia zdrady

  14 września to data premiery wydawniczej książki Wojciecha Wyplera pt. "Anatomia zdrady". Książka ukazuje się nakładem MUZA SA.

   

  Fragment opisu wydawcy: „Anatomia zdrady” Wojciecha Wyplera jest książką poruszającą temat zdrady i kłamstwa w związku, zarówno partnerskim, jak i przyjacielskim, czy rodzinie.  To pozycja szczególna, bowiem autor jest psychologiem, specjalistą od psychologii kłamstwa. Szkolił między innymi agentów służb specjalnych, a więc zawodowych kłamców, aby w sposób wiarygodny potrafili przybierać fałszywą tożsamość.

 • 2016-05-04 14:06

  Raport firmy MBC Smart: REKRUTACJA I RYNEK PRACY 2016. Na co warto zwrócić uwagę w tym roku?

  Niniejszy raport ma za zadanie pokazać prognozę sytuacji na rynku pracy w 2016 roku...

 • 2016-04-18 08:39

  Między bezpieczeństwem a wolnością

  W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się organizowana przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW konferencja pt. Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych...

 • 2015-09-02 09:06

  Interdyscyplinarna konferencja „Gospodarka i Społeczeństwo”

  W dniach 24-25 września 2015 r. w Łodzi odbędzie się organizowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego interdyscyplinarna konferencja „Gospodarka i Społeczeństwo”.

 • 2015-04-08 09:43

  XIX Międzynarodowa Konferencja. Etyka w życiu gospodarczym.

  W dniach 7-8 maja 2015 r. w Łodzi odbędzie się organizowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego XIX edycja konferencji „Etyka w życiu gospodarczym”.

A A A

Testy, kwestionariusze i inwentarze psychologiczne

 • Badanie testami psychologicznymi
  Badanie testami psychologicznymi
 • Raport z wynikami badań kandydata
  Raport z wynikami badań kandydata

Dlaczego warto zbadać kandydata na pracownika?

 

[ cennik badań testami psychologicznymi ]

 

Większość pracodawców zatrudniając pracownika skupia się na jego kwalifikacjach merytorycznych.
Natomiast zwalniając pracownika... bardzo często wskazuje na brak pożądanych na danym stanowisku pracy i w danej organizacji cech osobowościowych („zatrudnia się za kompetencje a zwalnia za osobowość”)!

Decydując się na badanie osobowości zawodej, ocenę zdolności analitycznych, określenie dominującego stylu radzenia sobie ze stresem i poziomu kompetencji społecznych kandydata do pracy, pracodawca może uzyskać wiedzę o jego psychologicznym funkcjonowaniu zanim kandydat zostanie zatrudniony i - co za tym idzie - podjąć lepszą decyzję kadrową.

 

 


Zobacz: Przykładowy raport z badania testami psychologicznymi


 

Testy psychologiczne:

 • są zbiorami zadań lub pytań, które pozwalają na uzyskanie takich próbek zachowań, o których można przyjąć, że są wskaźnikami cech psychologicznych
 • muszą spełniać szereg surowych kryteriów (muszą być obiektywne, wystandaryzowane, trafne, rzetelne oraz muszą mieć odniesienie do norm)
 • zwiększają obiektywność selekcji kandydatów, która nie powinna opierać się jedynie na intuicyjnej ocenie kandydata i wrażeniu, jakie zdoła on wywrzeć na pracodawcy podczas rozmowy w sprawie pracy.

 

Celem badania testami psychologicznymi jest prognozowanie:

 • przydatności kandydata do pracy na danym stanowisku,
 • możliwości adaptacji kandydata do nowego środowiska pracy a także
 • poziomu wykonywanej przez niego pracy.

 

Bogaty zbiór licencjonowanych narzędzi diagnostycznych, którym dysponujemy oraz doświadczenie naszych specjalistów w ich wykorzystywaniu umożliwiają nam dobranie, w porozumieniu z Klientem, najbardziej odpowiedniego zestawu testów do diagnozowania:

 • możliwości intelektualnych - sprawności umysłowej, inteligencji ogólnej a także procesów poznawczych, np. uwagi i spostrzegawczości
 • predyspozycji osobowościowych - osobowości i samooceny, w tym m.in. predyspozycji kierowniczych, liderskich
 • poziomu umiejętności społecznych - inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych, zdolności społecznych
 • skłonności do zachowań, które mogą być szkodliwe dla firmy
 • motywacji osiągnięć, dominującego stylu radzenia sobie ze stresem, poczucia umiejscowienia kontroli, dyrektywności i wielu innych zmiennych, ważnych dla prognozowania przydatności kandydata do pracy zawodowej na danym stanowisku.

 

Bateria testów psychologicznych może zostać uzupełniona o testy uczciwości, które umożliwiają szacowanie prawdopodobieństwa nieuczciwego i/lub nieetycznego zachowania kandydatów na pracowników.

 

Niektóre testy (np. 3P) mogą zostać przesłane elektronicznie (testy psychologiczne on-line).

 

Nasze sugestie dotyczce zmiennych psychologicznych istotnych dla efektywnej pracy na danych stanowiskach to np.:

 • Stanowiska KIEROWNICZE
  • umiejętność wywierania wpływu na innych oraz opierania się cudzym wpływom
  • umiejętność skutecznej autoprezentacji a także
  • umiejętność kierowania pracą innych – w tym delegowania obowiązków oraz egzekwowania wykonania poleceń
  • umiejętność udzielania innym pomocy i wsparcia, łagodzenia konfliktów, efektywnego i harmonijnego współdziałania z ludźmi
  • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania nieformalnych kontaktów z ludźmi, inicjowania relacji towarzyskich
  • umiejętność realizowania zadań, które wymagają wyjednywania czegoś ze strony innych ludzi: proszenia o pomoc, wyjątkowe potraktowanie, preferencyjne warunki
  • umiejętność dostrzegania potrzeb i celów społecznych, organizowania działań zmierzających do ich realizacji i włączania w nie innych ludzi
  • wysoki poziom motywacji osiągnięć, władzy i przywództwa
  • wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli (wyniki pracy, osiągnięcia zawodowe)
  • stabilność emocjonalna
  • zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem.
 • Stanowiska związane ze SPRZEDAŻĄ i OBSŁUGĄ KLIENTA:
  • umiejętność wywierania wpływu na innych oraz opierania się cudzym wpływom
  • umiejętność skutecznej autoprezentacji
  • umiejętność realizowania zadań, które wymagają wyjednywania czegoś ze strony innych ludzi: proszenia o pomoc, wyjątkowe potraktowanie, preferencyjne warunki
  • wysoki poziom motywacji osiągnięć
  • wysoka elastyczność
  • wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli (wyniki pracy, osiągnięcia zawodowe)
  • stabilność emocjonalna
  • zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem.
 • Stanowiska ADMINISTRACYJNE:
  • zdolności abstrakcyjno-logiczne / werbalne
  • umiejętność udzielania innym pomocy i wsparcia, łagodzenia konfliktów, efektywnego i harmonijnego współdziałania z ludźmi
  • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania nieformalnych kontaktów z ludźmi, inicjowania relacji towarzyskich
  • wysoka sumienność
  • wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli (wyniki pracy, osiągnięcia zawodowe)
  • stabilność emocjonalna
  • zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem.

 

Przykłady wykorzystywanych przez nas narzędzi psychometrycznych:

 • BIP (Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy)

  BIP (Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy) to nowe narzędzie do pomiaru wymiarów osobowości ważnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego na różnych stanowiskach. W Niemczech, na rynku narzędzi psychologicznych dla biznesu, funkcjonuje od 1998 r.

   

  Wynik badania kwestionariuszem prezentowane są w czterech obszarach:

  • ORIENTACJA ZAWODOWA (Motywacja osiągnięć, Motywacja władzy, Motywacja przywódcza)
  • KOMPETENCJE SPOŁECZNE (Wrażliwość społeczna, Otwartoścć na relacje, Towarzyskość, Orientacja na zespół, Asertywność)
  • ZACHOWANIA ZAWODOWE (Sumienność, Elastyczność, Orientacja na działania)
  • NATURA PSYCHOLOGICZNA (Stabilność emocjonalna, Praca pod presją, Pewność siebie).
 • WERK - Inwentarz Stylów Kierowania

  WERK pozwala na określenie dominującego stylu kierowniczego spośród czterech wyróżnionych typów:

  - Rewolucjonista (człowiek akcji + siewca)
  - Kapitan (praktyczny organizator + naturalny lider)
  - Ekonom (perfekcjonista + sędzia)
  - Wodzirej (człowiek kontaktów + człowiek grupy)

 • Lista przymiotnikowa ACL Gougha i Heilbruna (Test Przymiotników)

  ACL (Adjective Check List) to interesujące narzędzie do diagnozowania osobowości - lista 300 przymiotników odnoszących się do ludzkich cech i zachowań. Osoba badana ma wybrać te z nich, które jej zdaniem najlepiej ją charakteryzują.

   

  Zalety tego narzędzia to szerokie spektrum diagnozowanych cech zachowania oraz nieinwazyjność, łatwość w jego stosowaniu i stosunkowo krótki czas wypełniania przez badanego. Należy podkreślić, że sama procedura badania wzbudza u badanych mało oporu - ocena siebie samego za pomocą przymiotników jest bardzo naturalnym sposobem mówienia o sobie i innych ludziach.

 • PROKOS - Profil Kompetencji Społecznych

  PROKOS (Profil Kompetencji Społecznych) to nowe narzędzie do pomiaru kompetencji społecznych dedykowane zastosowaniom związanym z rekrutacją i selekcją personelu.

   

  Wynik badania kwestionariuszem prezentowane są jako ogólny poziom kompetencji społecznych oraz diagnoza profilowa w 5 skalach szczegółowych (kompetencje asertywne, kooperacyjne, towarzyskie, społecznikowskie oraz zaradność społeczna).

 • Bateria testów APIS-Z

  APIS-Z jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji ogólnej, która uwzględnia cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne.

   

  Rekomendujemy to narzędzie do celów rekrutacji w badaniach dotyczących stanowisk, na których sprawność umysłowa jest ważnym kryterium selekcyjnym,.

   

 • Kwestionariusz Człowiek w Pracy

  Kwestionariusz Człowiek w Pracy jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy, tj. przeświadczenia badanych dotyczącego dominującego wpływu czynników wewnętrznych (wysiłek, kompetencje, kondycja) lub zewnętrznych (inni ludzie, przeznaczenie, przypadek) na ich funkcjonowanie oraz powodzenie w pracy zawodowej.

 • Kwestionariusz FCZ-KT

  Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania.

   

  Kwestionariusz umożliwia badanie struktury temperamentu za pomocą 6 cech: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności.

 • EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka

  Kwestionariusz osobowości oparty na teorii H.J. Eysencka. Uzyskiwane w badaniu kwestionariuszem wyniki ujmowane są na 6 skalach: Ekstrawersja - Introwersja, Neurotyzm, Psychotyzm, Skala kontrolna (Skala Kłamstwa), Skłonność do uzależnień i i Skłonność do przestępstw.

 • Kwestionariusz NEO PI-R

  Popularny w praktyce dobory i oceny personelu na całym świecie kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech "Wielkiej Piątki".

   

  Polską adaptację rekomendujemy przede wszystkim do badań grupowych.

   

 • Test Psychologicznych Predyspozycji Profesjonalnych (3P)

  Test "3P" umożliwia badanie pięciu wymiarów zachowań zawodowych odnoszących się do pięcioczynnikowego modelu dyspozycji zawodowych IPK: Dynamizm, Uporządkowanie, Indywidualizm, Styl kontaktu i Kierowanie.

   

  Metoda ta jest wykorzystywana przez IPK w codziennej praktyce rekrutacyjnej od ponad 10 lat.